Äänekosken päihdepalvelut

lokki 2008 IMG 7167 400

  • Luottamuksellisuus
  • Maksuttomuus
  • Oma-aloitteisuus hoitoon hakeutumisessa
  • Yhdessä yrittäminen
  • Hoidon suunnitelmallisuus
  • Yksilölliset hoito-, ja kuntoutumismahdollisuudet
  • Yhteistyö asiakkaan suostumuksella eri yhteystyötahojen kanssa